August 4, 2021

Etkö saa digitaalista COVID-19-sertifikaattia? On virheitä, jotka edellyttävät yhteystietojen päivittämistä henkilökohtaisesti – Internet

Digitaalinen varmenne esitettiin vihreänä passina varmentamaan, että käyttäjät on rokotettu kokonaan, he ovat toipuneet taudista tai ovat testanneet negatiivisesti COVID-19: n. Viime viikkoina siitä on tullut välttämätön työkalu niille, jotka matkustavat tai haluavat käyttää joitain palveluja, kuten ravintoloita ja hotelleja tai turistimajoitusta, hallituksen korkean riskin neuvostoissa soveltamien sääntöjen mukaisesti, mutta joillakin käyttäjillä on vaikeuksia asiakirjaa hankittaessa.

Todistusten myöntämisjärjestelmä, jota alettiin käyttää Portugalissa 16. kesäkuuta, tuli voimaan kaikkialla Euroopan unionissa 1. heinäkuuta. Lomien lähestyessä ja rajoittavia toimenpiteitä vähennettäessä useissa maissa monet kansalaiset etsivät saada todistus “vapaaksi kauttakuljetukseksi” palataksesi normaalia suurempaan tilanteeseen.

Huolimatta prosessin alkuperäisestä haasteesta, Euroopan unioni päätyi antamaan vihreän valon järjestelmälle ja vahvistamaan sen soveltamisen kaikissa maissa, vaikka prosessien yhdenmukaistamista on vielä tekemättä. Ja sertifikaattien varmentamiseen on uusia suosituksia, joissa on kaksiulotteinen koodi (QR Code), joka voidaan lukea sovelluksen avulla pätevyyden varmistamiseksi.

Terveysministeriön jaetut palvelut (SPMS) vahvistivat SAPO TEK: lle, että EU: n digitaalisia COVID-sertifikaatteja oli myönnetty 16. heinäkuuta 3 miljoonaa ja kahdeksansataa tuhatta digitaalista sertifikaattia, jotka kattavat kolme mahdollista tilannetta, ja että ne voi saada SNS: n kautta 24 -portaali sekä SNS 24 -sovellus Androidilla ja iOS: llä. On käyttäjiä, jotka saivat asiakirjan sähköpostitse edes pyytämättä sitä, mutta SAPO TEK tietää, että joillakin käyttäjillä on ollut vaikeuksia prosessin loppuun saattamisessa, ja menettelyssä on virheitä.

Joissakin tapauksissa, joihin meillä oli pääsy, varmenne vapautettiin vasta usean vaatimuksen jälkeen, ja pääsy käyttäjäasiakirjaan oli jo annettu kahdella COVID-19-rokoteannoksella, mutta vakavampia tilanteita johtuu puutteellisista yhteystiedoista tai vanhempien käyttäjien kotitaloudet.

Yksi meille ilmoitetuista tilanteista osoitti, että varmenteen pääsykoodin luomiseen ei ollut kelvollista yhteyttä, jolloin kaksi käyttäjää käytti samaa puhelinnumeroa, jolloin vain yksi heistä onnistui saamaan todistus.

SAPO TEK kyseenalaisti SPMS: n tästä tilanteesta, ja meille annettu viite on, että “ihmisten, joilla ei ole ajantasaisia ​​kontakteja, tulisi mennä terveysyksikköönsä (terveyskeskukseen) ja edistää kontaktiensa päivittämistä. Yhteystietojen päivittämisen jälkeen käyttäjä voi hankkia COVID EU -sertifikaatin SNS 24 ”-portaalin kautta.

Päätöslauselma edellyttää kasvokkain käyntiä tilanteissa, jotka usein vaikuttavat ikääntyneisiin käyttäjiin, joilla on vähemmän digitaalista lukutaitoa.

SPMS mainitsee myös, että “viime viikosta lähtien on mahdollista hakea COVID UE -digitaalivarmentetta SNS 24 -sovelluksesta, asenna vain SNS 24 -mobiilisovellus ja todenna itsesi mobiilidigitaalisen avaimen avulla”, ratkaisu, joka ei myöskään ole erittäin käytännöllinen vanhemmille käyttäjille.

SNS24 voi auttaa selvittämään epäilyksiä, mutta terveyskeskusten yhteystietojen päivittäminen näyttää olevan ainoa tapa, jolla nämä käyttäjät voivat hankkia digitaalisen sertifikaatin. Ja tässä tapauksessa puhumme edelleen vanhemmista käyttäjistä, mutta kun rokotus laajennetaan nuoremmille käyttäjille, ongelma voi toistua, koska monien huoltajien yhteydet liittyvät nuorempien lasten ilmoittamiseen, eikä vain siihen.

Kuinka digitaalinen varmenne toimii ja missä sitä käytetään?

SAPO TEK on koonnut joukon kysymyksiä, joita se on päivittänyt ja joiden tarkoituksena on selvittää suurimmat epäilyt digitaalisesta varmenteesta, vihreästä varmenteesta tai vihreästä passista, koska asiakirja tunnetaan myös.

Mistä voin tilata digitaalisen varmenteen?

Voit pyytää asiakirjaa käymällä SNS24-portaalissa. Voit käyttää myös SNS24-sovellusta.

Mitkä ovat digitaalisen varmenteen vaihtoehdot?

Kun pyydät todistusta, voit valita yhden kolmesta vaihtoehdosta: rokotustodistuksen, joka osoittaa, että kyseinen kansalainen on jo ottanut ainakin rokotteen COVID-19: tä vastaan; testaustodistus, jos et ole vielä rokotettu, mutta testisi on negatiivinen COVID-19: lle; lopuksi palautustodistus, joka osoittaa, että se oli saanut tartunnan, mutta että se toipui COVID-19: stä tullessaan immuuni virukselle.

sns24 covid green -sertifikaatti ”data-title =” sns24 covid green -sertifikaatti – Etkö saa digitaalista COVID-19-sertifikaattia? On virheitä, jotka edellyttävät kontaktien päivittämistä henkilökohtaisesti – SAPO Tek ”>

Mitä tietoja tarvitaan?

Kun jokin kolmesta vaihtoehdosta on valittu, sinun on ilmoitettava syntymäaika lomakkeen kalenterissa sekä kansallisen terveyspalvelun käyttäjätunnus, jonka näet esimerkiksi kansalaiskortilla. Sen jälkeen sinun on vahvistettava terveydenhuoltoviranomaisten suorittama tietojenkäsittely, jotta sinulle voidaan lähettää Euroopan unionin COVID-digitaalisen varmenteen pääsykoodi.

EU: n covid-digitaalinen varmenne

opintopisteet: Tek

”Data-title =” EU covid digital certificate – Etkö saa digitaalista COVID-19-sertifikaattia? On virheitä, jotka edellyttävät kontaktien päivittämistä henkilökohtaisesti – SAPO Tek ”>

opintopisteet: Tek

Täytyykö minun maksaa digitaalinen varmenne?

Asiakirja on ilmainen ja toimii eräänlaisena matkustuskorttina matkoilla tai “ilmaisena kauttakulkuna” ravintoloihin, hotelleihin ja muuhun majoitukseen pääsemiseksi. Se voidaan esittää paperi- tai digitaalimuodossa ja kaksikielinen, kansalaisten kansallisella kielellä ja englanniksi.

Kuinka digitaalinen varmenne on voimassa?

Asiakirjassa on QR-koodi, jonka elektroniset laitteet voivat helposti lukea. Lukeminen voidaan tehdä sovelluksella tai koodinlukijalla, samanlainen kuin supermarketeissa.

COVID-todistus

hyvitykset: MINÄ

”Data-title =” COVID-varmenne – Etkö voi saada digitaalista COVID-19-sertifikaattia? On virheitä, jotka edellyttävät kontaktien päivittämistä henkilökohtaisesti – SAPO Tek ”> COVID-todistus

hyvitykset: MINÄ

Milloin digitaalinen varmenne on voimassa?

Vaikka se voidaan myöntää heti rokotusten ottamisen jälkeen, todistus on voimassa vain 14 päivää rokotuksen jälkeen, minkä jälkeen itse rokote katsotaan voimassa olevaksi.

Kuinka se toimii tai vihreä sertifikaatti?

Asiakirjassa ilmoitetaan rokotuksen päivämäärä (tai erilaiset annokset), suoritetut testit tai toipuminen COVID-19-taudista kaikkien kansalaisten vaihtoehtojen kattamiseksi. Huomaa, että asiakirja on voimassa vain rokotteille, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt. Toistaiseksi vain neljä rokotetta on kelvollinen: BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca ja Janssen. Sertifikaatti avaa siten oven esimerkiksi Yhdysvaltain kansalaisille, jotka vastaavat yritykset ovat jo rokottaneet.

Katso galleriassa kuvat Covid Digital Certificate -sertifikaatista

Kuinka paljon varmenne maksaa?

COVID European Digital Certificate on ilmainen, turvallinen ja kaikkien saatavilla. Mainitaan myös, että asiakirjan myöntämisen on oltava helposti hankittavissa ja taannehtivin vaikutuksin, toisin sanoen sen on oltava myös ihmisten saatavilla, jotka on rokotettu ennen COVID-eurooppalaisen digitaalisen sertifikaatin voimaantuloa. Euroopan komissio päätti käyttää 100 miljoonaa euroa tukemaan jäsenvaltioita tarjoamaan testejä, jotka ovat kansalaisille saatavilla, ja siten rikkomaan syrjiviä esteitä jo rokotettujen tai ei-rokotettujen välillä.

Mikä on asiakirjan muoto?

Asiakirja on kaksikielinen, ja se on saatavana digitaalisessa muodossa (PDF) sekä paperilla kansalaisten valinnan mukaan. Kummassakin muodossa on digitaalinen QR-koodi, jonka asianomaiset viranomaiset voivat helposti lukea.

Onko mitään syytä pelätä kansalaisten yksityisyyden suojaa?

Sertifikaatti on täysin turvallinen eikä se riko käyttäjien yksityisiä tietoja, sillä mukana ovat vain olennaiset tiedot: nimi, syntymäaika, myöntämispäivä sekä asiaankuuluvat tiedot COVIDin testaamiseen, rokottamiseen tai palauttamiseen liittyvistä kysymyksistä. -19, siis varmenteen yksilöllisenä tunniste-elementtinä. Tietoja voidaan hakea vain varmenteiden aitouden ja pätevyyden vahvistamiseksi ja todentamiseksi.

Voivatko ulkopuoliset maat matkustaa Euroopan unioniin ennen todistuksen myöntämistä?

Ennen lopullista sopimusta oli mainittu, että ennen vihreän passin valmistumista jäsenvaltioiden on hyväksyttävä muiden maiden myöntämät todistukset, jotka sisältävät ainakin päivämäärät (testaus, rokotus jne.) Kansallisen lainsäädännön mukaisesti. . Entiteettien on kuitenkin otettava huomioon tarve tarkistaa varmenteen aitous, pätevyys ja eheys.

Mitkä ovat jäsenvaltioiden edellytykset ottaa vastaan ​​Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kansalaisia?

Rajoitukset on analysoitava tapauskohtaisesti. Eurooppa-neuvostossa mainittiin, että jos jäsenvaltiot hyväksyvät todisteet alkuperämaiden rokotuksista rajoitusten, pakollisten testien tai karanteenin tarpeen poistamiseksi; heidän on myös poistettava ei-välttämättömät matkarajoitukset kolmansista maista tuleville matkustajille, jotka ovat saaneet vähintään suositellun rokoteannoksen vähintään 14 päivää ennen saapumistaan. Sekä 14 päivää ennen Maailman terveysjärjestön suosittelemaa rokotusohjelman viimeistä annosta.

Mitkä muut maat ja kansalaiset voivat saada todistuksen?

Euroopan unionin 27 maan lisäksi todistus on avoin Islannille, Norjalle, Liechtensteinille ja Sveitsille. Ja Euroopan unionin kansalaisten lisäksi asiakirja myönnetään myös heidän perheenjäsenilleen heidän kansalaisuudestaan ​​riippumatta. Myös alueella asuvat EU: n ulkopuoliset kansalaiset ja vierailijat, joilla on oikeus vierailla muissa jäsenvaltioissa.

Miten voidaan estää uusien COVID-19-varianttien pääsy Euroopan unioniin?

Eurooppa-neuvosto sopi hätäjarrumekanismin luomisesta, jotta jäsenvaltiot voivat toimia nopeasti ja koordinoidusti COVID-19-varianttien mahdollisessa leviämisessä. Nämä toimenpiteet auttavat asteittain tiivistämään kansainväliset matkat kaikkialle, missä on mahdollista matkustaa turvallisesti, mutta varmistavat samalla nopean toiminnan uusien tautitapausten yhteydessä.

Maat, jotka ovat rekisteröityneet 14 päivää ennen saapumista, keskimäärin alle 75 100 000 asukasta kohden voi matkustaa Euroopan unioniin, vaikka heidän olisi esitettävä akkreditoitujen tuotemerkkien vastaavat testit tai rokotustodistus. Ja tämä vaatimus on erittäin korkea ja Eurooppaan verrattuna, Euroopan tautien torjunnan ja ehkäisyn keskuksen tietojen mukaan vain viisi Euroopan unionin maata rekisteröi tämän tavoitteen, mukaan lukien Portugali (alin 47,82: lla 21. toukokuuta), Malta, Suomi, Romania ja Islanti.

Hyväksytäänkö COVID European Digital Certificate myös kansallisesti?

Kyllä, jäsenvaltiot voivat käyttää asiakirjaa kansallisissa asioissa, jos ne otetaan huomioon niiden kansallisessa lainsäädännössä.

Minulla on jo COVID European Digital Certificate. Voivatko Euroopan unionin maat tehdä lisää asetuksia?

Hyväksytyn lain mukaan jäsenvaltioiden ei pitäisi enää asettaa matkarajoituksia eurooppalaisen COVID-todistuksen haltijoille, ellei se ole välttämätöntä ja asianmukaista kansanterveyden turvaamiseksi erityisissä hätätilanteissa. Ja jos jäsenvaltio vaatii edelleen karanteenia tai testejä kansalaisilta, joilla on digitaalinen todistus, sen on ilmoitettava ja perusteltava näiden toimenpiteiden syyt Euroopan komissiolle ja muille maille.

Onko eurooppalainen COVID-sertifikaatti elinikäinen asiakirja?

COVID-eurooppalainen digitaalinen sertifikaatti kuvataan väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Se keskeytetään heti, kun Maailman terveysjärjestö (WHO) julistaa COVID-19-pandemian kansainvälisen hätätilanteen päättyvän.

tutustu tähän sivustoon