August 3, 2021

kaksikymmentäseitsemän sopivat tulevan yhteisen maatalouspolitiikan viherryttämisestä

Kaksikymmentäseitsemän ovat vihdoin löytäneet kompromissikentän maaperän yksimielisyyden siementen istuttamiseksi. Euroopan parlamentin jäsenten ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden neuvottelemat tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevat sopimukset, jotka tulevat voimaan vuonna 2023, virallistettiin perjantaina 25. kesäkuuta. Keskustelujen työlästä toteaminen olisi vähättelyä. Komissio esitteli hankkeen päälinjat kolme vuotta sitten. Viimeinen kova neuvottelukierros toukokuun lopussa oli jopa päättynyt epäonnistumiseen. Eurooppalaisen maatalouden “vihreäksi” tarkoitetut säännöt ja kysymys tuen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta kiteyttivät opposition.

Artikkeli varattu tilaajillemme Lue myös Yhteinen maatalouspolitiikka epäonnistui ilmastokysymyksessä

Esitetyssä projektissa esitettiin filosofian muutos nykytilanteeseen verrattuna, mikä teki YMP: stä vähemmän yhteisöpohjaisen. Tämän “uudelleenkansallistamisen” merkkinä jokaisen maan on esitettävä komissiolle “kansallinen strategiasuunnitelma” (NSP), YMP: n paikallinen muunnelma, jossa on avain eurooppalaisen avun jakamiseen kullakin alueella. Se on 386 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana, mihin sisältyy 270 miljardia suoraa tukea viljelijöille. Ranskan kiintiö on 62 miljardia euroa.

Jos vuosi sitten talousarvion hyväksyminen, joka säilyi nykyisellä tasolla, olisi ollut yksimielisesti tervetullut, erimielisyydet sen käytöstä muodostuivat nopeasti. Toisaalta Copa-Cogeca, Euroopan kattojärjestö, jota FNSEA edustaa Ranskassa, kannattaa vallitsevaa tilannetta. Toisaalta useita kansalaisjärjestöjä, jotka kampanjoivat Euroopan maatalouden ekologisen ja sosiaalisen muutoksen puolesta.

Vihreällä sopimuksella, joka asettaa hiilineutraaliuden kurssin vuonna 2050 ja joka jakautuu strategioihin “Maatilalta haaralle” ja “Biologinen monimuotoisuus 2030”, Euroopan komissio on puolestaan ​​asettanut vahvat tavoitteet ympäristön muuttamiseksi. maataloutta kohti ympäristöystävällisempää mallia. Ne oli tarkoitus kääntää uudeksi työkaluksi, nimeltään ympäristöjärjestelmät, jonka tarkoituksena oli korvata maatilojen hyveelliset käytännöt. Lopuksi sopimuksessa vahvistetaan viljelijöille maksettavan suoran tuen määräksi 25 prosenttia edellyttäen, että näitä toimenpiteitä noudatetaan koko tulevan YMP: n ajan. Lisäksi maat voivat hyötyä ekosysteemien asteittaisesta täytäntöönpanosta, ja 20 prosentin alaraja on vuosina 2023 ja 2024. Parlamentin jäsenet pyysivät 30 prosentin osuutta.

Artikkeli varattu tilaajillemme Lue myös Kireät neuvottelut eurooppalaisen tuen jakamisesta viljelijöiden välillä

“Saldo”

Sinulla on 61,41% tästä artikkelista. Loput on tarkoitettu vain tilaajille.

kuvaus